Elkvalitet er nøgleordet, når produktionsfaciliteter skal analyseres og granskes for driftsforstyrrelser. Og det er denne elkvalitet, som vi hos Ample kan sikre vedvarende optimering af hos vores kunder. En optimering, der betyder lavere strømforbrug samt længere levetid og bedre drift af anlæg.
 

Elkvalitet

Elkvalitet omhandler forskellige parametre, som vi bl.a. i EN 50160 sætter konkrete krav og mål for skal være tilgængelig i fællesforsyningspunktet (POC). Evnen til at sikre optimal elkvalitet har afgørende betydning for, hvor godt installationssystemet i sin helhed er i stand til at udføre en pålidelig og kontrolleret drift af dets belastninger i sammenhæng med f.eks. nødforsyningsanlæg eller andre elproduktionsenheder i installationen.

En driftsforstyrrelse eller hændelse kan involvere spænding, strøm eller frekvens. Strøm- og spændingsforstyrrelser kan opstå i forskellige typer frekvensregulerede belastninger og kan forstyrre driften af andre belastninger i kredsen og sågar kan forstyrrelsen komme fra forsyningssiden.

Spændingsforstyrrelser er defineret i form af størrelse og varighed. THD (Total Harmonic Distortion) er defineret som %-mængde i forhold til 50 Hz grundtonen. Forstyrrelser varierer fra transienter, der har en varighed af mikrosekunder, til komplette udfald, hvor forstyrrelsen kan vare flere timer. Når strøm- og spændingsforstyrrelsen falder udenfor normen, kan udstyr blive afbrudt og/eller beskadiget fordi driftsbetingelserne, som udstyret er designet til at kunne fungere under, ikke er overholdt. Derfor er det vigtigt at overholde grænseværdier efter gældende normer.

I forhold til at optimere elforbruget kan man med fordel begrænse mængden af THD i installationen ved at fortage en selektiv kompensering af de mest kritisk overharmoniske strømme. Forarbejderne og udbyttet heri bygger på matematiske beregninger, on-site måling, kompensering og slutteligt vedvarende måling og overvågning i hovedtavlen.
 

Sådan får du konstant høj elkvalitet

Det kræver det rette måleudstyr med høj nøjagtighed og hurtig dataopsamlingsfrekvens og viden om, hvordan de loggede data skal tolkes. Det kan vi hjælpe med. Derfor tilbyder vi installation af komponenter, måleudstyr samt software- løsninger til håndtering af PQ-data. Derefter tilbyder vi at gennemgå og analysere de data, du har opsamlet fra måle- og loggeudstyr. På baggrund heraf udarbejder vi en detaljeret beskrivelse af, hvilke kompenseringsmuligheder du har, og hvilke af dem, der er afgørende for at optimere den fremtidige installationsdrift.

Et af de meget anvendte måleinstrumenter, som vores kunder installerer, er Algodue Elettronica PQM4000 – en netværksanalysator som monitorerer elkvalitet i elektriske installationer efter gældende standarder og som kan anvendes til rapportering med juridisk gyldig dokumentation for øje.

Du kan læse mere om PQM4000 her ››

Vil du have optimal spændingskvalitet, så kontakt os gerne for en dialog. Udfyld formularen eller giv os et ring på 30 88 66 99. 

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes:

12 + 10 =