Tesar

– instrumenttransformere

Tesar Instrument Transformers producerer strøm- og spændingstransformere i den italienske provins Arezzo. Produktsortimentet indeholder instrumenttransformatorer produceret af ”cast resin” (støbt plast) og anvendes til distributionsnettet (ved 12, 24 og 36 kV) og til specielle anvendelser som strømtransformatorer med nominelle strømme op til 3.000A, ringtypetransformatorer med nominelle primære strømme op til 20.000A og spændingstransformatorer med isolationsniveau fase til jord og fase til fase op til 36 kV.

De tilgængelige nøjagtighedsklasser er fra 0,5 til 0,2s til måleformål. Beskyttelsesspænding og strømtransformatorer er tilgængelige i nøjagtighedsklasse fra 5P10 til 5P30 (strømtransformatorer) og 3P-6P (spændingstransformatorer). Specielle strømtransformatorer til differentiel relæbeskyttelse er tilgængelige på anmodning.

SpændingstransformatorerStrømtransformatorerTør-distributionstransformatorer

Tesar Instrument Transformers producerer strøm- og spændingstransformere i den italienske provins Arezzo. Produktsortimentet indeholder instrumenttransformatorer produceret af ”cast resin” (støbt plast) og anvendes til distributionsnettet (ved 12, 24 og 36 kV) og til specielle anvendelser som strømtransformatorer med nominelle strømme op til 3.000A, ringtypetransformatorer med nominelle primære strømme op til 20.000A og spændingstransformatorer med isolationsniveau fase til jord og fase til fase op til 36 kV.

De tilgængelige nøjagtighedsklasser er fra 0,5 til 0,2s til måleformål. Beskyttelsesspænding og strømtransformatorer er tilgængelige i nøjagtighedsklasse fra 5P10 til 5P30 (strømtransformatorer) og 3P-6P (spændingstransformatorer). Specielle strømtransformatorer til differentiel relæbeskyttelse er tilgængelige på anmodning.

Spændingstransformatorer

Strømtransformatorer

Tør-distributionstransformatorer

Spændingstransformatorer

Spændingstransformatorer har til formål at tilvejebringe et spændingsniveau på sekundærsiden, der er proportionalt med spændingen i det højspændings-kredsløb, hvorpå der er installeret. Transformatoren kan designes til fase-fase- eller fase-jordforbindelse. De indeholder kun én magnetkerne og er designet med en eller flere sekundære viklinger. Spændingstransformatorer må aldrig kortsluttes på sekundærsiden. Jordsideterminalen på den primære vikling er jordet i terminalboksen.

Strømtransformatorer

Strømtransformatorer er designet til at konvertere den nominelle strøm, der strømmer gennem den primære vikling. Strømtransformatorer kan betragtes som transformere, der arbejder i kortslutning, med den fulde normale strøm, der strømmer gennem deres primære side. Enheder, der er tilsluttet på sekundærsiden, er seriekoblet. Strømtransformatorer kan have flere sekundære viklinger med magnetisk adskilte kerner med samme eller forskellige karakteristika. Hvis en af ​​de sekundære viklinger ikke bruges, skal den kortsluttes.

Mere nøjagtighed
Takket være produktionsprocesser med høj kvalitet realiseres Tesar’s transformatorer til at opfylde de højeste nøjagtighedsklasser, der er foreskrevet i henhold til standarden. De kan bruges i enhver applikation, hvor ekstrem nøjagtighed kræves, såsom tarifmåling eller testlaboratorier

Høj pålidelighed
Den høje teknologi, der anvendes i fremstillingsprocessen af viklinger, giver produktet en høj grad af pålidelighed.

Maksimal sikkerhed
”Cast resin” og isoleringsmaterialerne anvendt ved design og konstruktion af Tesar’s transformere garanterer et højt niveau af selvslukkende egenskaber og lav emission af giftige gasser.

Intet behov for vedligeholdelse
Tesar ”cast resin” transformatorer er designet på en sådan måde, at de modstår de værste klimatiske forhold og miljøforhold. Forebyggende vedligeholdelse består af en enkel visuel kontrol.

Tør-distributionstransformatorer

Tesar tør-distributionstransformer porteføljen spænder fra 100 kVA til 20 MVA og op til 52 kV.

Transformatorerne opfylder og overgår eco-design reglerne i henhold til EU 548/2014, der kan bruges til forskellige applikationer som strømdistribution, konverterapplikationer til industri, sol-/vindkraftværker samt til baneformål (traction).

Basic design
Denne transformer, med en maksimal nominel effekt på 2500 kVA, har sit styrkepunkt i sin lettere vægt sammenlignet med den avancerede model med de samme egenskaber. Takket være disse funktioner repræsenterer det det bedste kompromis, hvor begrænsning af vægt eller dimensioner er påkrævet.

Avanceret design
Udviklet takket være Tesar’s 35 års erfaring inden for transformatorer. Den kan installeres på ethvert sted uden nogen begrænsning. Transformatoren kan tilpasses efter de kundespecifikke krav.

Eco-design
Transformatoren opfylder direktivet om eco-design fra EU-direktivet og EN 50588-1. Transformatoren tillader en reduktion i energiforbruget og som konsekvens heraf en reduktion i drivhusemissioner. Dette er Tesar’s topmodel.

Kundetilpasset design
Tesar stiller sit know-how og erfaring til rådighed for kunden med det formål at opfylde de mest særlige projektkrav. Tesar’s transformatorer kan udstyres med et bredt udvalg af tilbehør og tilpasses de specifikke betingelser på installationsstedet, såsom tilpasset terminalkonfiguration til busbarkobling. Kapsling med forskellige beskyttelsesgrader og konfigurationer er tilgængelig på anmodning for at give al den beskyttelse, som installationsstedet muligvis kræver.

Egenskaber
De lave tab i den magnetiske kerne og i viklingerne reducerer driftsomkostningerne.
Varmgalvaniserede rammer sikrer den bedste ydelse i et forurenet miljø.
Den avancerede teknologi, der anvendes i fremstillingsprocessen af ​​viklinger, giver produktet en høj grad af pålidelighed.
Støbt plast (Cast resin) og isoleringsmaterialerne anvendt ved design og konstruktion af Tesar-transformere garanterer et højt niveau af selvslukkende egenskaber og lav emission af giftige gasser.

Tesar-tørtransformatorer er designet på en sådan måde, at de modstår de værste klimatiske og miljømæssige forhold. Forebyggende vedligeholdelse består af en enkel visuel kontrol. Derfor intet behov for vedligeholdelse.

Tørtransformere kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør:

Elektronisk enhed til temperaturregulering af tørtransformatorer.

Elektronisk enhed til beskyttelse og kontrol af ventilationssystem.

PT 100 Ω og PTC-sensorer.

Antivibrationspuder.

Ventilationsstænger.

Overspændingsafledere, den primære beskyttelse mod atmosfærisk spænding og omskiftning. En praktisk og pålidelig løsning til at forlænge transformerens levetid. Stærkt anbefalet til installation, hvor der forventes høj risiko for lynnedslag.

Metalkabinetter, giver beskyttelse imod faste genstande og væsker og forhindrer personale i at komme i direkte kontakt med spændingsførende dele. Fuldt tilpasset design kan fabrikeres til enhver form for installation.

Hør mere om instrumenttransformere – udfyld formularen

Kontakt