Din professionelle samarbejdspartner inden for elkvalitet og elektrisk beskyttelse

SE VORES PRODUKTER HER
Udsprunget af et ønske om, at gøre det lidt bedre. Funderet på en mangeårig hands-on erfaring. Det er Ample. Og nu tilbyder vi vores viden og vores løsninger på det danske marked. Drevet af passion og med et målrettet mindset om altid at yde det optimale. For dig, for din virksomhed og verden omkring os.

Produkter & systemer

Vil du have høj kvalitet og lang levetid i dine el-installationer, så kan vi hjælpe med en lang række kvalitetsprodukter. Vi har sammensat et program af sikringer, transformere, harmoniske filtre etc. fra verdens førende leverandører:
lukket accordion
Afbrydere, målere og tilbehør
Hent Socomec’s Hovedkatalog om: Lastafbrydere, sikringer og lastafbryderkombination, transfer switches mv.

Hent Socomec’s brochure om elkvalitetsmålere og monitorering: A complete range for metering, monitoring & power quality

Hent Socomec’s brochure om monitoreringssoftware: Webview

Aktive harmoniske filtre, AHF
Distributionstransformere, OIT & CRT

Hent Rauscher Stoecklin brochure:
Distribution Transformers – Sustainable and reliable
Hent Tesar brochure: Ecodesign Transformers

Energilagring, ESS
Instrumenttransformere

Hent Tesar brochure: Instrument Transformers

Krafttransformere

Hent ZREW brochure: Power Transformers

Lukket accordion
Lavspændingstransformere og reaktorer

Styretransformer, autotransformer, isolationstransformer og reaktor fra DF Electric. Hent DF Electric brochure: Low voltage single & three phase transformers

Nødforsyningsanlæg, UPQ
Sikringer, sikringsholdere og diverse tilbehør
STATCOM

Dynamisk reaktiv effektkompensering kombineret med aktiv harmonisk filtrering. Hent Merus brochure: STATCOM

Static Var Compensator, SVC

SVC leverer hurtigvirkende reaktiv effekt og regulerer spænding, effektfaktor, harmoniske og derved stabiliserer hele højspændingsnettet. Hent Merus brochure: SVC – static var compensator Modernisering af ældre SVC-anlæg. Hent  Merus brochure: SVC Modernization

lukket accordion
Afbrydere, målere og tilbehør
Hent Socomec’s Hovedkatalog om: Lastafbrydere, sikringer og lastafbryderkombination, transfer switches mv.

Hent Socomec’s brochure om elkvalitetsmålere og monitorering: A complete range for metering, monitoring & power quality

Hent Socomec’s brochure om monitoreringssoftware: Webview

Aktive harmoniske filtre, AHF
Distributionstransformere, OIT & CRT

Hent Rauscher Stoecklin brochure: Distribution Transformers – Sustainable and reliable
Hent Tesar brochure: Ecodesign Transformers

Energilagring, ESS
Instrumenttransformere

Hent Tesar brochure: Instrument Transformers

Krafttransformere

Hent ZREW brochure: Power Transformers

Lukket accordion
Lavspændingstransformere og reaktorer

Styretransformer, autotransformer, isolationstransformer og reaktor fra DF Electric.
Hent DF Electric brochure: Low voltage single & three phase transformers

Nødforsyningsanlæg, UPQ
Sikringslister
Sikringer, sikringsholdere og diverse tilbehør
STATCOM

Dynamisk reaktiv effektkompensering kombineret med aktiv harmonisk filtrering. Hent Merus brochure: STATCOM

Static Var Compensator, SVC
SVC leverer hurtigvirkende reaktiv effekt og regulerer spænding, effektfaktor, harmoniske og derved stabiliserer hele højspændingsnettet. Hent Merus brochure: SVC – static var compensator Modernisering af ældre SVC-anlæg. Hent  Merus brochure: SVC Modernization

Ydelser

Mangler du hjælp til eksempelvis diagnosticering og idriftsættelse af anlæg, er du velkommen til at trække på vores kompetencer. Vi tilbyder konsulentbistand indenfor alle vores produktområder, ligesom vi også i særlige tilfælde tilbyder konsulentbistand indenfor specifikke forretningsområder, til foreninger og til uddannelsessektoren.

Med os som sparringspartner får du adgang til vores kompetencer indenfor elteknik, kemi, processer og økonomi, der gør dig i stand til at foretage de bedste disponeringer og korrekte valg. Uanset hvilken udfordring du står over for.

lukket accordion
Termisk inspektion
Har du en dårlig netkvalitet, nedsætter det eksempelvis levetiden af og giver energitab i dine tavler. Derfor tilbyder vi en termografisk overflade måling af temperatur, da det er en effektiv teknik til at identificere overophedning i tavler forårsaget af løse forbindelsespunkter eller overbelastninger. På den måde kan vi hurtigt optimere dine tavler igen.

Fejlstrømsanalyse/-inspektion
Afledning og lækstrømme er et problem, som eksisterer overalt. Lækstrømme kan have flere årsager f.eks. defekt isolering. Eller elektroniske komponenter og apparater, så som computere, der indeholder kapacitorer med en afledning til jord. Problemerne er ofte periodiske og opdages først, når lækstrømmen er blevet så stor, at fejlstrømsafbryderen kobler ud og forårsager driftstop og nedbrud. Vil du komme nedbruddene i forkøbet og i det hele taget driftsoptimere, så lad os måle niveauerne for lækstrømme i dine installtioner. Vi finder hurtigt frem til, hvor du bør justere/fejlrette. Power Transformers.

Ultralydsinspektion
Ultralydsinspektion kan udføres på både åbne og lukkede elektrisk udstyr ved alle spændinger (lav, mellem og høj). Når elektrisk udstyr fejler, f.eks. koblingsmateriel, sikringer, transformatorer og frekvensreguleringsudstyr, kan konsekvenserne være store omkostninger for driften af hele anlægget.

Elektriske udladninger såsom lysbue eller korona ved højere spændinger, har potentialet til at skabe udstyrssvigt, – defekt eller -dysfunktion og herved forårsage kostbare driftsforstyrrelser.

Lysbue og korona producerer ionisering, der forstyrrer de omgivende luftmolekyler. En ultralydsinspektion detekterer lyde med høj frekvens produceret af disse emissioner og oversætter dem via heterodyning ned i de hørbare frekvensintervaller. Den specifikke lydkvalitet for hver type emission høres i hovedtelefoner, mens signalets intensitet observeres på en skærm. Lydene kan optages og analyseres ved hjælp af ultralydspektralanalysesoftware for at udføre en mere nøjagtig diagnose.

Sporing af årsager til harmoniske overtoner/transienter

Oplever du netforvrængning i dine el-installationer, er der stor sandsynlighed for, at det er forårsaget af harmoniske overtoner/transienter. Hos Ample kan vi fjerne de harmoniske overtoner/transienter med vores aktive eller passive filtre.

For at finde frem til, hvor filtrene skal installeres, måler vi din installation igennem. Teknikken hertil er, at vi måler på elkvaliteten, hvilket eksempelvis kan vise, hvor stor faseforskydning der ligger i din installation. Samtidig ser vi på det nøjagtige kurveforløb for strøm og spænding. Der kan dog være flere kilder, som forstyrer den optimale sinusformede kurve. Det kan fx være frekvensomformere til styring af moterer og softstart, switch-mode-belastninger, som LED-belysning og IT-udstyr, der alle switch’er med nøje frekvenser. Switching forårsager netforvrængning og det er derfor vigtigt at detektere omfanget heraf.


Det harmoniske spektum afslører, hvilke frekvenser der er årsag til netforstyrrelserne og vejer tungest i den samlede THD(i)- og THD(v)-værdi. De specifikke frekvenser kan kompenseres med vores aktive eller passive filtre, som dermed sikrer optimal spændingkvalitet i din installation.

Hent Merus brochure: A2-series – active harmonic filters
Se video om Merus A2-serien

Beskyttelse af solceller
Beskyttelse af mellemspændingstransformatorer og lastadskiller i kombination med sikring
INVITATION TIL FOREDRAG: Dimensionering af optimal beskyttelse af op til 3.150 kVA transformatorer med sikringer af typerne: Back Up, General Purpose og Full Range – Se invitationen
lukket accordion
Rådgivning omkring dataopsamling og håndtering af ”events” og kompensering
Vi tilbyder installation af komponenter, måleudstyr samt software- løsninger i forbindelse med håndtering af PQ-data. Derefter tilbyder vi at gennemgå og analyse de data, du har opsamlet fra måle- og loggeudstyr. På baggrund heraf udarbejder vi en detaljeret beskrivelse af, hvilke kompenseringsmuligheder du har, og hvilke af dem der er afgørende for at optimere den fremtidige installationsdrift. Hent beskrivelse af Algodue netværksanalysator PQM4000 her – netværksanalysator som monitorerer elkvalitet i elektriske installationer.

Algodue netværksanalysator PQM4000

Lidt om spændingskvalitet

Spændingskvalitet er et mål for, hvor godt et system er i stand til at sikre en pålidelig og kontrolleret drift af dets belastninger. En spændingsforstyrrelse eller hændelse kan involvere spænding, strøm eller frekvens. Spændingsforstyrrelser kan opstå i belastninger eller komme fra forsyningssiden.

Spændingsforstyrrelser er defineret i form af størrelse og varighed. Forstyrrelser varierer fra transienter, der har en varighed af mikrosekunder, til komplette udfald, hvor forstyrrelsen kan vare flere timer. Når en spændingsforstyrrelse falder udenfor driftsbetingelserne, kan udstyr blive afbrudt og/eller beskadiget.

Derfor er det vigtigt at overholde grænseværdier efter gældende normer.

Besparelseskalkulationer
Hvor stort er dit besparelsespotentiale ved at optimere el-installationerne? Hvis du ikke ved det, kan vi tilbyde, at beregne potentialet ud fra de værdier der er målt. I samme rapport anviser vi dig metoder til at opnå en optimal driftøkonomi.

Optimering af ydeevne i solcelleparker og andre former for VE-anlæg
Der skal ikke mere end en enkelt celle med nedsat produktion til at forringe hele din solcelleparks effekt. Årsagen er, at de enkelte celler i solcelleparken typisk er serieforbundne, for at kunne levere en minimumseffekt til nettet. Så hvis blot én celle har nedsat produktion, vil hele strengen producere med reduceret effekt samlet set.

For at holde effekten oppe på et maksimum, skal dårlige celler separeres fra i strengen. Og for at finde de dårlige celler, analyserer vi solcelleparkerne med termografisk måling. Når de dårlige celler er detekteret separere vi dem ud af strengen. På den måde holder du din solcellepark optimeret med en minimal indsats.


Derudover kan vi tilbyde virkningsgradsanalyse ved måling af effekt på inverter-indgang og -udgang i kombination med måling af solindfald

Sporing og lokalisering af kabler og lysledere
Er du usikker på, hvor dine kabler ligger, kan vi spore dem med vores kabeldetektorer. Vi kan spore både almindelige elkabler (kabeldetektorer og/eller ved sporefrekvens på kablerne) og lyslederkabler (visuelt og eller med elektroder).
EMC

EMC omhandler netspændingsvariationer og netspændingsudfald, transienter og gniststøj, lyn, statisk elektricitet, HF-indstråling, halvlederstøj, koblinger. Forkortelsen EMC står for Electro Magnetic Compatibility, som betyder elektromagnetisk forenelighed.

Årsagen til elektromagnetisk støj kan være svær at finde og svær at sikre sig i mod. Mange fejl opstår pga. EMC-problemer i produkter og installationer. Fejlfinding kan foretages ved hjælp af en analyse af problemets omfang og herefter anbefales forskellige løsningsforeslag.

Undervisning
Undervisningsforløb sammensættes så det indholdsmæssigt er i tråd med behovet i den givne situation.

Ample underviser på maskinmesterskoler, installatørskoler, i foreninger og i virksomheder.

Emner fra tidligere foredrag:

  • Dimensionering af optimal beskyttelse mellemspændingstransformerstationer med sikringer af typerne: Back Up, General Purpose og Full Range
  • Hvordan beskyttes anlæg vha. smeltesikringer, når kortslutningsstrømme er relativt små – specielt fokus på solcelleanlæg
  • Til kamp mod overharmoniske strømme og THD
lukket accordion
Rådgivning omkring dataopsamling og håndtering af ”events” og kompensering
Vi tilbyder installation af komponenter, måleudstyr samt software- løsninger i forbindelse med håndtering af PQ-data. Derefter tilbyder vi at gennemgå og analyse de data, du har opsamlet fra måle- og loggeudstyr. På baggrund heraf udarbejder vi en detaljeret beskrivelse af, hvilke kompenseringsmuligheder du har, og hvilke af dem der er afgørende for at optimere den fremtidige installationsdrift. Hent beskrivelse af Algodue netværksanalysator PQM4000 her – netværksanalysator som monitorerer elkvalitet i elektriske installationer.

Algodue netværksanalysator PQM4000

Lidt om spændingskvalitet

Spændingskvalitet er et mål for, hvor godt et system er i stand til at sikre en pålidelig og kontrolleret drift af dets belastninger. En spændingsforstyrrelse eller hændelse kan involvere spænding, strøm eller frekvens. Spændingsforstyrrelser kan opstå i belastninger eller komme fra forsyningssiden.

Spændingsforstyrrelser er defineret i form af størrelse og varighed. Forstyrrelser varierer fra transienter, der har en varighed af mikrosekunder, til komplette udfald, hvor forstyrrelsen kan vare flere timer. Når en spændingsforstyrrelse falder udenfor driftsbetingelserne, kan udstyr blive afbrudt og/eller beskadiget.

Derfor er det vigtigt at overholde grænseværdier efter gældende normer.

Besparelseskalkulationer
Hvor stort er dit besparelsespotentiale ved at optimere el-installationerne? Hvis du ikke ved det, kan vi tilbyde, at beregne potentialet ud fra de værdier der er målt. I samme rapport anviser vi dig metoder til at opnå en optimal driftøkonomi.

Optimering af ydeevne i solcelleparker og andre former for VE-anlæg
Der skal ikke mere end en enkelt celle med nedsat produktion til at forringe hele din solcelleparks effekt. Årsagen er, at de enkelte celler i solcelleparken typisk er serieforbundne, for at kunne levere en minimumseffekt til nettet. Så hvis blot én celle har nedsat produktion, vil hele strengen producere med reduceret effekt samlet set.

For at holde effekten oppe på et maksimum, skal dårlige celler separeres fra i strengen. Og for at finde de dårlige celler, analyserer vi solcelleparkerne med termografisk måling. Når de dårlige celler er detekteret separere vi dem ud af strengen. På den måde holder du din solcellepark optimeret med en minimal indsats.

Derudover kan vi tilbyde virkningsgradsanalyse ved måling af effekt på inverter-indgang og -udgang i kombination med måling af solindfald

Sporing og lokalisering af kabler og lysledere
Er du usikker på, hvor dine kabler ligger, kan vi spore dem med vores kabeldetektorer. Vi kan spore både almindelige elkabler (kabeldetektorer og/eller ved sporefrekvens på kablerne) og lyslederkabler (visuelt og eller med elektroder).
EMC

EMC omhandler netspændingsvariationer og netspændingsudfald, transienter og gniststøj, lyn, statisk elektricitet, HF-indstråling, halvlederstøj, koblinger. Forkortelsen EMC står for Electro Magnetic Compatibility, som betyder elektromagnetisk forenelighed.

Årsagen til elektromagnetisk støj kan være svær at finde og svær at sikre sig i mod. Mange fejl opstår pga. EMC-problemer i produkter og installationer. Fejlfinding kan foretages ved hjælp af en analyse af problemets omfang og herefter anbefales forskellige løsningsforeslag.

lukket accordion
Termisk inspektion
Har du en dårlig netkvalitet, nedsætter det eksempelvis levetiden af og giver energitab i dine tavler. Derfor tilbyder vi en termografisk overflade måling af temperatur, da det er en effektiv teknik til at identificere overophedning i tavler forårsaget af løse forbindelsespunkter eller overbelastninger. På den måde kan vi hurtigt optimere dine tavler igen.

Fejlstrømsanalyse/-inspektion
Afledning og lækstrømme er et problem, som eksisterer overalt. Lækstrømme kan have flere årsager f.eks. defekt isolering. Eller elektroniske komponenter og apparater, så som computere, der indeholder kapacitorer med en afledning til jord. Problemerne er ofte periodiske og opdages først, når lækstrømmen er blevet så stor, at fejlstrømsafbryderen kobler ud og forårsager driftstop og nedbrud. Vil du komme nedbruddene i forkøbet og i det hele taget driftsoptimere, så lad os måle niveauerne for lækstrømme i dine installtioner. Vi finder hurtigt frem til, hvor du bør justere/fejlrette. Power Transformers.

Ultralydsinspektion
Ultralydsinspektion kan udføres på både åbne og lukkede elektrisk udstyr ved alle spændinger (lav, mellem og høj). Når elektrisk udstyr fejler, f.eks. koblingsmateriel, sikringer, transformatorer og frekvensreguleringsudstyr, kan konsekvenserne være store omkostninger for driften af hele anlægget.

Elektriske udladninger såsom lysbue eller korona ved højere spændinger, har potentialet til at skabe udstyrssvigt, – defekt eller -dysfunktion og herved forårsage kostbare driftsforstyrrelser.

Lysbue og korona producerer ionisering, der forstyrrer de omgivende luftmolekyler. En ultralydsinspektion detekterer lyde med høj frekvens produceret af disse emissioner og oversætter dem via heterodyning ned i de hørbare frekvensintervaller. Den specifikke lydkvalitet for hver type emission høres i hovedtelefoner, mens signalets intensitet observeres på en skærm. Lydene kan optages og analyseres ved hjælp af ultralydspektralanalysesoftware for at udføre en mere nøjagtig diagnose.

Sporing af årsager til harmoniske overtoner/transienter

Oplever du netforvrængning i dine el-installationer, er der stor sandsynlighed for, at det er forårsaget af harmoniske overtoner/transienter. Hos Ample kan vi fjerne de harmoniske overtoner/transienter med vores aktive eller passive filtre.

For at finde frem til, hvor filtrene skal installeres, måler vi din installation igennem. Teknikken hertil er, at vi måler på elkvaliteten, hvilket eksempelvis kan vise, hvor stor faseforskydning der ligger i din installation. Samtidig ser vi på det nøjagtige kurveforløb for strøm og spænding. Der kan dog være flere kilder, som forstyrer den optimale sinusformede kurve. Det kan fx være frekvensomformere til styring af moterer og softstart, switch-mode-belastninger, som LED-belysning og IT-udstyr, der alle switch’er med nøje frekvenser. Switching forårsager netforvrængning og det er derfor vigtigt at detektere omfanget heraf.

Det harmoniske spektum afslører, hvilke frekvenser der er årsag til netforstyrrelserne og vejer tungest i den samlede THD(i)- og THD(v)-værdi. De specifikke frekvenser kan kompenseres med vores aktive eller passive filtre, som dermed sikrer optimal spændingkvalitet i din installation.

Hent Merus brochure: A2-series – active harmonic filters
Se video om Merus A2-serien

Beskyttelse af solceller
Beskyttelse af mellemspændingstransformatorer og lastadskiller i kombination med sikring
INVITATION TIL FOREDRAG: Dimensionering af optimal beskyttelse af op til 3.150 kVA transformatorer med sikringer af typerne: Back Up, General Purpose og Full Range – Se invitationen
Undervisning
Undervisningsforløb sammensættes så det indholdsmæssigt er i tråd med behovet i den givne situation.

Ample underviser på maskinmesterskoler, installatørskoler, i foreninger og i virksomheder.

Emner fra tidligere foredrag:

  • Dimensionering af optimal beskyttelse mellemspændingstransformerstationer med sikringer af typerne: Back Up, General Purpose og Full Range
  • Hvordan beskyttes anlæg vha. smeltesikringer, når kortslutningsstrømme er relativt små – specielt fokus på solcelleanlæg
  • Til kamp mod overharmoniske strømme og THD

Leverandører

Vi tager hensyn til, at der af naturlige årsager er forskel på at levere en transformer, et filter og en sikring. Derfor arbejder vi med flere løsningsmodeller på logistik og forsendelse:
R
Direkte forsendelse fra fabrik til kunde
R
Pluk fra nødlager af hensyn til kritisk forsyningssikkerhed
R
Sourcing fra centrallager i Norden
R
Styring af vareflow fra lagerhotel i Danmark
R
Direkte forsendelse fra fabrik til kunde
R
Pluk fra nødlager af hensyn til kritisk forsyningssikkerhed
R
Sourcing fra centrallager i Norden
R
Styring af vareflow fra lagerhotel i Danmark
Kvalitet kender ingen grænser. Derfor samarbejder vi hos Ample udelukkende med særligt udvalgte leverandører, som anses for at være blandt de bedste i verden indenfor deres område. Det er din garanti for løsninger af højeste kvalitet.
Merus Power

Merus Power

Leverandør

Merus Power udvikler og producerer en bred vifte af verdens førende strømkvalitetsløsninger til kunder indenfor kommercielt byggeri, tung industri, vedvarende energi og forsyningsselskaber. Løsninger der – i tråd med Amples egne værdier – gør det muligt at spare energi, forbedre driftssikkerheden, øge produktiviteten og forlænge de tekniske anlægs levetid.

Læs mere om sortimentet

www.meruspower.fi

Eaton Bussmann

Eaton Bussmann

Leverandør

Bussmann, en division af Eaton, er den førende leverandør af beskyttelsesløsninger til elektriske kredsløb på det globale marked.

Ample er autoriseret distributør og samarbejdspartner med Eaton Bussmann

Læs mere om Eaton Bussmanns produkter

cooperindustries.com/content/public/en/bussmann.html

Apator

Apator

Leverandør

Ample forhandler Apators sikringslister og tilbehør til montage af lister og afbrydere til forskellige størrelser DIN-skinnesystemer. Unikt for Apators vertikale produkter er, at de er designet således, at afbrydelsen sker parallelt ultra præcist og dermed sker afbrydelsen også ved 3-faset afbrydelse i 2 punkter i alle 3 faser. Derfor opnås størst mulig sikkerhed for både anlægget og de installatører som betjener, tester og vedligeholder installationerne.

Læs mere om sortimentet

apator.com

R&S Group

R&S Group

Leverandør

Ample har indgået samarbejdsaftale med R&S International Holding i Schweitz. Samarbejdet bringer forskellige typer mellemspændingsprodukter fra udvalgte europæiske fabrikker til Danmark.

Se produkter fra R&S Group:

Rauscher Stoecklin
– Højstrømstik mm.
– Olietransformere
Tesar
– Instrumenttransformere
– Tørtransformere
ZREW
– Krafttransformere

the-rsgroup.com/en

Rauscher Stoecklin

Rauscher Stoecklin

Leverandør

Lang tradition fast forankret i Schweiz. Med næsten 100 års erfaring er Rauscher Stoecklin den rigtige partner til elektrotekniske produkter og el-distributionssystemer med høj kvalitet.

Læs mere om Rauscher Stoecklins produkter

raustoc.ch/Energieverteilung

Tesar

Tesar

Leverandør

Tesar Instrument Transformers producerer strøm- og spændingstransformere i den polske by Niepołomice. Produktsortimentet indeholder instrumenttransformatorer produceret af ”cast resin” (støbt plast) og anvendes blandt andet til distributionsnettet (ved 12, 24 og 36 kV) og til specielle anvendelser som strømtransformatorer med nominelle strømme op til 3.000A.

Læs mere om sortimentet

tesarpolska.pl

ZREW

ZREW

Leverandør

ZREW fabrikerer krafttransformere i den Polske by Łódź, hvor den har eksisteret siden 1956. ZREW er synonym med pålidelighed og kvalitet og opfylder kundens ønsker i forbindelse med spænding, som kan række op til 170kV og effekt op til 125 MVA.

ZREW er en del af R&S Group

Læs mere om sortimentet

zrew-transformatory.pl/en

Merus Power

Merus Power

Leverandør

Merus Power udvikler og producerer en bred vifte af verdens førende strømkvalitetsløsninger til kunder indenfor kommercielt byggeri, tung industri, vedvarende energi og forsyningsselskaber. Løsninger der – i tråd med Amples egne værdier – gør det muligt at spare energi, forbedre driftssikkerheden, øge produktiviteten og forlænge de tekniske anlægs levetid.

Læs mere om sortimentet

meruspower.fi

Eaton Bussmann

Eaton Bussmann

Leverandør

Bussmann, en division af Eaton, er den førende leverandør af beskyttelsesløsninger til elektriske kredsløb på det globale marked.

Ample er autoriseret distributør for Eaton Bussmann

Læs mere om Eaton Bussmanns produkter

cooperindustries.com/content/public/en/bussmann.html

Rauscher Stoecklin

Rauscher Stoecklin

Leverandør

Lang tradition fast forankret i Schweiz. Med næsten 100 års erfaring er Rauscher Stoecklin den rigtige partner til elektrotekniske produkter og el-distributionssystemer med høj kvalitet.

Læs mere om Rauscher Stoecklins produkter

raustoc.ch/Energieverteilung

Apator

Apator

Leverandør

Ample forhandler Apators sikringslister og tilbehør til montage af lister og afbrydere til forskellige størrelser DIN-skinnesystemer. Unikt for Apators vertikale produkter er, at de er designet således, at afbrydelsen sker parallelt ultra præcist og dermed sker afbrydelsen også ved 3-faset afbrydelse i 2 punkter i alle 3 faser. Derfor opnås størst mulig sikkerhed for både anlægget og de installatører som betjener, tester og vedligeholder installationerne.

Læs mere om sortimentet

apator.com

Emiter

Emiter

Leverandør

Markedets førende producent af kapslinger og skabe i metal og glasfiberforstærket polyester er polsk og hedder Emiter. Ample har som seneste skud på sortimentet opnået forhandlingen i Danmark af Emiter.

Læs mere om det store program af skabe

Besøg Emiters hjemmeside

R&S Group

R&S Group

Leverandør

Ample har indgået samarbejdsaftale med R&S International Holding i Schweitz. Samarbejdet bringer forskellige typer mellemspændingsprodukter fra udvalgte europæiske fabrikker til Danmark.

Se produkter fra R&S Group:

Rauscher Stoecklin
– Højstrømstik mm.
– Olietransformere
Tesar
– Instrumenttransformere
– Tørtransformere
ZREW
– Krafttransformere

the-rsgroup.com/en

DF Electric

DF Electric

Leverandør

Stærk på cylindersikringer (oprindelig fransk standard) og på holdere til sikringer (kompakt og smidigt design) og er en ideel sikrings- og tilbehørsleverandør til OEM og tavlebyggere.

Læs mere om DF Electrics produkter

df-sa.es

Tesar

Tesar

Leverandør

Tesar Instrument Transformers producerer strøm- og spændingstransformere i den polske by Niepołomice. Produktsortimentet indeholder instrumenttransformatorer produceret af ”cast resin” (støbt plast) og anvendes blandt andet til distributionsnettet (ved 12, 24 og 36 kV) og til specielle anvendelser som strømtransformatorer med nominelle strømme op til 3.000A.

Læs mere om sortimentet

tesarpolska.pl

ZREW

ZREW

Leverandør

ZREW fabrikerer krafttransformere i den Polske by Łódź, hvor den har eksisteret siden 1956. ZREW er synonym med pålidelighed og kvalitet og opfylder kundens ønsker i forbindelse med spænding, som kan række op til 170kV og effekt op til 125 MVA.

ZREW er en del af R&S Group

Læs mere om sortimentet

zrew-transformatory.pl/en

Telergon gorlan

Telergon gorlan

Leverandør

Ample udvider produktsortimentet indenfor elektrisk beskyttelse i kraft af lanceringen af Telergon’s produkter. For Ample er det afgørende at samarbejde med innovative fabrikker, som sætter afgørende investeringer bag den grønne omstilling og på den måde gør denne mission til 1. prioritet – det gør Telergon og derfor har vi valgt at samarbejde med dem.

Se produkter fra Telergon gorlan:

telergon.gorlan.com/en/

Viden & nyheder

Socomec er ny i vores sortiment

Socomec er ny i vores sortiment

Du kan nu bestille Socomec’s Power Switching og Power Monitoring løsninger hos os. Siden 1. december har Ample med stor glæde varetaget agenturet for Socomec i Danmark. Socomec vil komplettere vores brede sortiment inden for elkvalitet og elektrisk beskyttelse. Læs...

læs mere
Ample udvider i Sverige

Ample udvider i Sverige

Det er en milepæl for Ample, at vi nu har købt en halvpart i grossisten Proswede El AB, som ligger i Malmø. Proswede El kompletterer Amples produktprogram, så vores kunder nu får adgang til et bredere og dybere sortiment – både i Danmark og i Sverige. Proswede Els...

læs mere
Til kamp mod overharmoniske strømme på sygehuset

Til kamp mod overharmoniske strømme på sygehuset

På Nykøbing Falster Sygehus har den lokale elinstallatør ENELCO installeret et A2 Active Harmonic Filter fra Merus Power. Det er sket som led i en el-entreprise på 9.500 kvadratmeter, som ENELCO har udført i forbindelse med en udbygning af sygehuset. Formålet med aktivfilteret er at komme overharmoniske strømme til livs

læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi holder dig opdateret på professionel viden inden for strøm- og spændingskvalitet og elektrisk beskyttelse.

Om Ample:

Når du samarbejder med Ample, skal du ikke bruge tid på at afsøge markedet for de bedste produkter. Det gør vi for dig.

Du skal altid kunne trække på Amples dybe kompetencer inden for strøm- og spændingskvalitet og elektrisk beskyttelse, så du får eller udvikler det produkt, der er den optimale og konkurrencedygtige løsning for dig.

Produkt- og markedsudvikling

g

Specialviden og projektledelse

Konkurrencedygtige løsninger

Mission

Med Ample får du en leverandør du kan stole på kan give dig den rette support og rådgivning om tekniske og kommercielle løsningsmodeller. Du opnår resultater baseret på rationelle løsninger, der øger både sikkerhed og levetid på dine tekniske anlæg, forbedrer produktiviteten og bidrager til at spare på energien.

Vi ønsker at bidrage til øget konkurrencekraft hos kunder i energisektoren. Det gør vi ved hjælp af:

R
Afsætning af produkter som pris-, kvalitets-, og logistikmæssigt er konkurrencedygtige
R
Teknisk rådgivning med produktionsoptimering, drift og vedligehold som omdrejningspunkt
R
Direkte teknisk kommunikation mellem udviklere – på tværs af grænser
R
At fremme hastigheden omkring implementering af europæiske standarder

Vision

Ingen strømkredse skal bryde sammen på grund af dårlig spændingskvalitet eller overstrømme. Vi vil derfor være den foretrukne leverandør af de bedste produkter, og dermed sikre, at der ikke sker nedbrud eller tab i dine strømkredse.

Hos Ample ønsker vi også i fremtiden at sætte afgørende ressourcer ind i kampen mod klimaændringer. Vi vil bidrage til at netop udfordrende miljømål i energisektoren og i vores samfund nås. Det er derfor vores mål at smidiggøre innovationsprocesser på tværs af markeder og grænser.

Din kontaktperson

Christina Brædder

Christina Brædder

Adm. Direktør

Ample er grundlagt af Christina Brædder i 2018, og er dermed en innovativ samarbejdspartner på markedet.

Indenfor: Elkvalitet (Power Quality) herunder diagnosticering og løsninger med aktive harmoniske filtre, nødstrømsanlæg/UPS/UPQ, energilagringssystemer og transformatorer

og indenfor: Overstrømsbeskyttelse med sikringer og sikringsafbrydere.

Christina er et velkendt ansigt med mange års erfaring som projektkoordinator i halvledersikringsfabrikken, Cooper Bussmann og sidenhen som administrerende direktør i SIBA Sikringer.

En erfaring der ikke blot kommer kunderne til gode – men også vil gavne miljøet omkring os. Det er nemlig vores mål at gøre Ample til en vigtig aktør i kampen mod klimaændringer og bestræbelserne på at forbedre både komponent- og proceseffektivitet.

Kontakt